ArcGIS: Jak přidat jedinečné ID do tabulky

ArcGIS: Jak přidat jedinečné ID do tabulky

V dnešní digitální době je geografický informační systém (GIS) jako ArcGIS skvělým nástrojem pro organizování a analyzování geografických dat. Jedním z nejdůležitějších prvků v této práci je přidání jedinečného identifikátoru (ID) do tabulky. Tento článek vás provede procesem, jak jednoduše a efektivně přidat jedinečné ID do vašich tabulek v ArcGIS, a to bez ohledu na velikost a složitost datové sady. Ať už se jedná o velkou organizaci nebo jednotlivce, tato funkce bude neocenitelná při práci s geografickými daty. Připravte se na snazší a přesnější správu dat s pomocí ArcGIS!

Přehled ArcGIS: Co je jedinečné ID a jak ho přidat do tabulky

Než začnete pracovat s ArcGIS a přidávat jedinečné ID do tabulek, je důležité pochopit, co přesně jedinečné ID je a jak vám může pomoci. Jedinečné ID je identifikační číslo přiřazené jednotlivým záznamům v tabulce. Tato čísla slouží k jednoznačnému identifikování a rozlišování jednotlivých prvků výše uvedené tabulky. Jedinečné ID je nezbytné pro efektivní správu a organizaci dat a poskytuje pevný a stabilní identifikátor, který zůstává konstantní i při přidávání nebo mazání záznamů.

Pokud chcete přidat jedinečné ID do vaší tabulky v ArcGIS, můžete postupovat následujícím způsobem:

1. Vytvoření nového pole: Nejprve musíte vytvořit nové pole v tabulce, do kterého bude přidáno jedinečné ID. Toto pole by mělo být typu celé číslo a mělo by mít dostatečně velký rozsah pro vaše potřeby.

2. Výpočet jedinečného ID: Poté můžete použít nástroj pro výpočet v ArcGIS k vytvoření jedinečného ID pro každý záznam v tabulce. Nástroj pro výpočet vám umožní použít například výraz ID = OBJECTID, který přiřadí jedinečné číslo každému záznamu na základě identifikátoru OBJECTID v tabulce. Tímto způsobem budete mít pro každý záznam v tabulce jedinečné identifikační číslo.

3. Uložení změn: Po přidání jedinečného ID do tabulky musíte uložit provedené změny. To zajistí, že se nové pole s jedinečným ID aktualizuje a je k dispozici ke čtení a práci s daty.

Přidání jedinečného ID do vašich tabulek v ArcGIS může být neocenitelné pro organizaci a správu vašich geografických dat. Tímto způsobem budete schopni jednoznačně identifikovat a rozlišovat jednotlivé prvky ve vašich tabulkách bez zbytečného duplikování dat.

Výhody používání jedinečného ID v ArcGIS a přínosy pro analýzu dat

Použití jedinečného ID v ArcGIS přináší mnoho výhod a přínosů pro analýzu dat. Jednou z hlavních výhod je možnost jednoznačně identifikovat a sledovat položky v tabulce. Díky jedinečnému ID můžeme snadno provádět propojení s dalšími vrstvami a daty, což zlepšuje kvalitu analýzy a výsledné zprávy.

Další výhodou používání jedinečného ID je možnost přesného vyhledávání a filtrování položek v tabulce. Můžeme snadno najít konkrétní záznamy a vykonat potřebné operace s daty. Tato funkcionalita významně urychluje a zjednodušuje práci s daty v ArcGIS.

Dále, jedinečné ID umožňuje také lepší správu a aktualizaci dat. Můžeme snadno identifikovat a sledovat změny v tabulce a zajistit tak aktualitu a přesnost informací. To je zejména užitečné při práci s velkým množstvím dat a jejich neustálých aktualizacích.

Celkově lze říci, že používání jedinečného ID v ArcGIS přináší mnoho výhod a zlepšuje kvalitu analýzy dat. Umístěním jedinečných ID do tabulky získáváme lepší přehlednost, možnost vyhledávání a filtrování, a také usnadňujeme správu a aktualizaci dat.

Kroky pro přidání jedinečného ID do tabulky v ArcGIS

Pokud vlastníte tabulku v ArcGIS a chcete do ní přidat jedinečné ID, existuje několik jednoduchých kroků, které vám pomohou dosáhnout tohoto cíle. Pokud již tabulku máte vytvořenou, můžete postupovat následovně:

 1. Otevřete tabulku v ArcGIS a zvolte sloupec, do kterého chcete přidat jedinečné ID. Nejčastěji se jedná o sloupec "ID" nebo "Identifikátor".

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název sloupce a vyberte možnost "Hodnoty atributů". Tím se vám otevře nové okno s editací hodnot.

 3. V tomto okně klikněte na tlačítko "Vypočítat". Otevře se vám další okno s možnostmi pro výpočet hodnot.

 4. Vyberte "Python" jako metodu výpočtu. V poli pro výpočet napište následující:

  !FID!

  Tato jednoduchá pythonovská funkce nahradí hodnoty ve sloupci jedinečnými ID, které jsou zajištěny ArcGISem. Program automaticky vytvoří unikátní čísla pro každý řádek tabulky.

 5. Po dokončení výpočtu klikněte na tlačítko "OK" a zavřete všechna okna s hodnotami atributů.

Tímto způsobem byste měli být schopni přidat jedinečné ID do vaší tabulky v ArcGIS. Tento proces je jednoduchý a efektivní a poskytne vám jednoznačná identifikační čísla pro každý záznam ve vaší tabulce.

Optimalizační tipy pro efektivní práci s jedinečnými ID v ArcGIS

Pro efektivní práci s jedinečnými ID v ArcGIS je důležité vědět, jak je přidat do tabulky. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, a v tomto článku se budeme soustředit na jeden z nich.

Prvním krokem je otevřít tabulku, do které chcete přidat jedinečné ID. Poté vyberte sloupec, ve kterém chcete mít tato ID uložena. Klikněte pravým tlačítkem myši na název sloupce a vyberte "Vlastnosti" z kontextové nabídky.

V dialogovém okně "Vlastnosti" najděte záložku "Hodnoty" a zvolte možnost "Výpočet na základě jiného sloupce". Zde můžete nastavit vzorec, který bude generovat jedinečná ID. Například můžete použít kombinaci prefixu (např. "ID_") a hodnoty ze sloupce s názvem "ID".

Pokud chcete, aby ID bylo vždy jedinečné, můžete použít také funkci "UNIQUEID()", která automaticky generuje unikátní ID pro každý záznam v tabulce.

Po nastavení vzorce klikněte na tlačítko "OK" a vaše tabulka bude obsahovat nový sloupec s jedinečnými ID. Tento sloupec lze následně využít pro různé analýzy a operace v ArcGIS.

Využití jedinečných ID v ArcGIS je klíčové pro efektivní správu a organizaci dat. Díky nim můžete snadno identifikovat a spojovat jednotlivé záznamy a získat tak přesnější a smysluplnější výsledky. Buďte si jisti, že správně nastavíte generování těchto ID a využívejte je ve své práci s ArcGIS.

Použití jedinečného ID pro spojování a vizualizaci dat v ArcGIS

Pro správnou vizualizaci a analyzování dat v ArcGIS je důležité mít jedinečné identifikátory (ID) pro každý prvek v tabulce. Tímto způsobem můžeme spojit různé datasety dohromady a provádět analýzy na základě jedinečného identifikátoru.

Existuje několik způsobů, jak přidat jedinečné ID do tabulky v ArcGIS. Jedním z nejčastěji používaných způsobů je použití nástroje "Add Field" v tabulce. Tento nástroj umožní přidat nové pole do tabulky a nastavit mu výchozí hodnotu, kterou může být například unikátní hodnota vygenerovaná systémem.

Dalším způsobem, jak přidat jedinečné ID do tabulky, je použití atributových hodnot prvků. Můžeme vytvořit nový atributový sloupec v tabulce a vložit do něj ID hodnotu na základě určitých atributů prvků. Tímto způsobem můžeme vytvořit unikátní identifikátor pro každý prvek na základě jeho vlastností.

je klíčovým prvkem pro efektivní analýzu a práci s geografickými informačními systémy. Jedinečné ID nám umožňuje jednoduše spojovat různé tabulky dohromady, provádět statistické analýzy a vytvářet vizualizace na základě jednotného identifikátoru.

Správa konzistence a unikátnosti jedinečného ID v ArcGIS

Pro správu konzistence a unikátnosti jedinečného ID v ArcGIS můžete využít různé postupy a nástroje. Jednou z možností je přidání jedinečného ID do tabulky při vytváření nebo aktualizaci dat. Využití jedinečného ID umožňuje jednoduchou identifikaci a referenci na konkrétní záznamy v tabulce.

Při přidávání jedinečného ID do tabulky v ArcGIS můžete postupovat následovně:

 1. Otevřete danou tabulku ve View/Edit modu.
 2. Vyberte sloupec, do kterého chcete přidat jedinečné ID nebo v případě potřeby vytvořte nový sloupec.
 3. Použijte nástroj nebo funkci pro generování jedinečného ID, například Calculate Field nebo Add Incremental ID.
 4. Při použití nástroje Calculate Field vyberte daný sloupec a napište výraz, který definuje generování jedinečného ID, například "ID = !OBJECTID!".
 5. Potvrďte svou volbu a aplikujte přidání jedinečného ID do tabulky.

Přidání jedinečného ID do tabulky v ArcGIS je užitečné pro různé účely, jako je identifikace nebo propojení záznamů, kontrola konzistence dat a různé analýzy prostorových dat.

Rozšířené možnosti a funkce pro práci s jedinečnými ID v ArcGIS

umožňují uživatelům vytvářet a spravovat unikátní identifikátory v jejich geografických databázích a tabulkách. Tato funkce je nezbytná při práci s velkým množstvím geografických objektů a umožňuje uživatelům jednoduše identifikovat a sledovat data.

ArcGIS nabízí několik různých způsobů, jak přidat jedinečné ID do tabulky. Uživatelé mohou využít integrovanou funkci Generovat ID, která automaticky vytváří unikátní identifikátory pro každý záznam v tabulce. Tento proces může být snadno konfigurován a přizpůsoben podle potřeb uživatele.

Další rozšířenou možností je využití atributového editoru. Tímto způsobem můžete ručně přidat nebo upravit jedinečné ID pro každý záznam. Atributový editor v ArcGIS je velmi užitečný při práci s detailními tabulkami obsahujícími rozšířená geografická data.

Díky těmto rozšířeným funkcím a možnostem je práce s jedinečnými ID v ArcGIS velmi efektivní a přesná. Uživatelé mohou snadno identifikovat a sledovat data, a to jak pomocí automatické generace ID, tak ručního přiřazení. Je to nezbytný nástroj pro všechny profesionály pracující s geografickými daty v ArcGIS. Doufáme, že tento článek vám pomohl pochopit, jak jednoduše přidat jedinečné ID do tabulky pomocí ArcGIS. Využití tohoto nástroje může výrazně usnadnit a zrychlit vaši práci s geografickými daty. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte se obrátit na naši odbornou podporu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *