Porodní fáze: Rozdělení porodního procesu

Porodní fáze: Rozdělení porodního procesu

Porod je jedinečný a neuvěřitelně důležitý moment v životě každé ženy. Je to doba plná emocí, očekávání a možná i trochu obav. Jedním z klíčových prvků porodu je jeho fáze, která představuje jednotlivé kroky a změny, jež žena prochází během procesu. Každá fáze má své specifické rysy a úkoly a je důležité, aby budoucí maminky dobře rozuměly tomu, co se v jejich těle děje. V tomto článku se podíváme na rozdělení porodního procesu do fází a prozkoumáme, co každá z nich přináší. Připravte se na poznávání a objevování fascinujícího světa porodního procesu.
Fáze porodního procesu: Jak se tělo připravuje na porod

Fáze porodního procesu: Jak se tělo připravuje na porod

Existuje několik fází porodního procesu, které ženské tělo prochází před samotným porodem. Tyto fáze jsou důležité pro přípravu těla na porod a umožňují postupné otevírání děložního hrdla.

První fází porodního procesu je fáze otevírací. Během této fáze se děložní hrdlo začíná postupně otevírat, což umožňuje průchod dítěte z dělohy do porodního kanálu. Tato fáze může trvat několik hodin až dnů a je často doprovázena kontrakcemi a bolestí. Během této fáze je důležité, aby se žena uvolnila a relaxovala, aby pomohla tělu pracovat a otevřít se.

Druhou fází je fáze výtlačná. V této fázi se žena začne cítit nutkavým tlakem k vytlačení dítěte. Děložní svaly se začnou stahovat a žena začne aktivně tlačit, aby pomohla dítěti vyjít na svět. Během této fáze je důležité správné dýchání a efektivní tlačení. Odborníci obvykle doporučují tlačit tehdy, když žena cítí nutkavý tlak a nechat si řídit tuto fázi svým tělem a instinkty.

Je důležité si uvědomit, že každá žena a každý porod jsou jedinečné. Průběh jednotlivých fází může být odlišný u každé ženy a závisí na řadě faktorů. Je proto důležité se na porod připravit, studovat a informovat se předem, aby žena byla připravená a cítila se sebejistě během celého procesu.

Příznaky a etapy porodní fáze

V porodním procesu lze rozlišit tři hlavní fáze: otevírací fáze, vytlačovací fáze a vyhořívání plodového obalu a oddělování placenty. Každá fáze má své specifické příznaky a etapy, které maminky během porodu procházejí. Zde je podrobnější rozdělení porodního procesu:

 1. Otevírací fáze:

  • Rozpouštění děložního čípku: Děložní čípek, který je na začátku porodu ztuhleý a uzavřený, se začíná postupně otvírat a tenčit.
  • Kontrakce dělohy: Matka začíná pociťovat pravidelné kontrakce dělohy, které jsou nejprve slabé a nepravidelné, postupně se ale zesilují a stávají se pravidelnějšími.
  • Otevírací etapy: Otevírání děložního čípku probíhá v několika etapách, které se postupně zvětšují. Lékaři často používají stupnici od 1 do 10 k určení otevřenosti čípku.
 2. Vytlačovací fáze:

  • Touha po tlačení: Matka pociťuje silnou touhu tlačit. Tento pocit je způsoben přítomností plodové vody a dítěte v pánevní oblasti.
  • Efektivní tlačení: Matka tlačí za kontrakcí, aby pomohla dítěti postoupit skrz porodní kanál. Lékaři a porodní asistentky sledují správnou techniku tlačení a vyhodnocují pokrok.
  • Korunka dítěte: Jak dítě postupuje přes pánevní dno, začíná se objevovat korunka dítěte – nejviditelnější část hlavy nebo těla.
 3. Vyhořívání plodového obalu a oddělování placenty:
  • Vyhořívání plodového obalu: Po porodu se plodový obal postupně vyhoří, což způsobuje uvolnění tlaku na dítě a matku.
  • Oddělování placenty: Poté, co je dítě úspěšně porodeno, matka ještě musí vyrodit placentu, což je poslední fáze porodního procesu. Obvykle se to stane několik minut po narození dítěte.

Je důležité si uvědomit, že každá žena a každý porod je jedinečný. se mohou lišit, a proto je dobré mít plnou důvěru ve své zdravotnické odborníky, kteří vás budou během celého procesu podporovat a vést.
Vliv emocí na průběh porodního procesu

Vliv emocí na průběh porodního procesu

Porod je přirozený a unikátní proces, který může být ovlivněn emocemi matky. Je důležité si uvědomit, že emoce mají významný vliv na průběh porodního procesu. Každá žena prochází různými fázemi porodu, které mohou být narušeny silnými emocemi, jako je strach, úzkost nebo přetrvávající napětí.

Emoce mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na průběh porodních fází. Zvláště frustrace, obavy a strach mohou vést k napětí a zhoršenému průběhu kontrakcí. Naopak, pocit klidu, důvěry a podpory mohou napomoci uvolnění a plynulejšímu průběhu porodu.

Je důležité, aby žena měla prostor a možnost vyjadřovat své emoce během porodu. Podpora partnera, profesionálů a přítomnost blízkých osob může napomoci snížit úzkost a strach a zvýšit pocit jistoty. Důkladná příprava na porod a techniky relaxace, jako je hluboké dýchání, meditace nebo masáže, mohou také pomoci uvolnit napětí a minimalizovat negativní vliv emocí na samotný porodní proces.

Průběh porodního procesu bude záviset na konkrétních okolnostech a individuálních reakcích ženy. Nicméně, je důležité si uvědomit, že emocionální pohoda a podpora jsou klíčové pro prožitek a průběh porodu. Nejlepší přístup je vytvořit bezpečné a podporující prostředí, ve kterém si žena může uvědomit a vyjádřit své emoce a partner nebo porodník může poskytnout podporu a pohodu, kterou žena potřebuje pro plynulý a pozitivní průběh porodu.

Jak podpořit a ulehčit porodní fáze

Porodní fáze je důležitým a přirozeným procesem, který probíhá před samotným narozením dítěte. Je rozdělen do několika fází, které jsou charakterizovány různými změnami na těle matky i dítěte. Zde je přehled jednotlivých fází porodního procesu a několik způsobů, jak je podpořit a ulehčit.

 1. Fáze poševního otevírání: Tato fáze se označuje jako první a je charakterizována postupným rozevíráním děložního hrdla. Existuje několik způsobů, jak podpořit tento proces:

  • Relaxace: Udržujte klidnou a uvolněnou atmosféru. Dopřejte si relaxační lázně, masáže nebo meditaci.
  • Hydratace: Pijte dostatek tekutin, abyste se vyhli dehydrataci a udržovali energii.
  • Správné dýchání: Používejte různé techniky dýchání, jako je hluboké dýchání nebo perineální dech, abyste udrželi klidnou a vyrovnanou mysl.
 2. Fáze vytlačovací: Tato fáze se odehrává poté, co je děložní hrdlo úplně otevřené a přecházíte do tlačícího hnutí. Zde jsou některé způsoby, jak ulehčit a podpořit tuto fázi:

  • Správná poloha: Najděte si pohodlnou polohu, která vám umožní použít sílu gravitace, například ve vzpřímené poloze.
  • Podpora a povzbuzení: Rodinní příslušníci a zdravotničtí pracovníci by vám měli poskytnout podporu a povzbuzení, abyste si udrželi sílu a energii.
  • Odpoutání od stresu: Pomocí relaxačních technik a koncentrace na svůj dech můžete pomoci odbourat stres a uvolnit se.
 3. Fáze vymotávání placenty: Po samotném narození dítěte dochází ke třetí fázi porodního procesu, ve které se vymotává placenta. Zde je několik způsobů, jak podpořit a ulehčit tuto fázi:
  • Kožní na kožní kontakt: Přiložte novorozence na svou holou hrudník co nejdříve po narození. Tento kontakt a teplota vašeho těla pomůže stimulovat uvolňování hormonů, které podporují vymotávání placenty.
  • Relaxace: Pokračujte v uvolněnosti a použijte hluboké dýchání a relaxaci k udržení klidu a zklidnění.
  • Dojení: Některé studie naznačují, že kojení brzy po porodu může také stimulovat uvolňování hormonu oxytocinu a podpořit vymotávání placenty.

Mějte na paměti, že každý porod je jedinečný a každá žena může potřebovat odlišnou podporu. Nezapomeňte se poradit se svým lékařem či porodní asistentkou, abyste vybrali nejlepší způsob podpory a ulehčení právě pro vás.
Proaktivní role partnera během porodu

Proaktivní role partnera během porodu

Během porodního procesu hraje partner ženy klíčovou a proaktivní roli, která má zásadní vliv na celý zážitek matky i dítěte. Je důležité, aby partner byl informovaný a připravený na různé fáze porodu, aby mohl poskytnout ženě potřebnou podporu a pohodu. Zde je stručný přehled jednotlivých fází porodu a jak partner může v každé z nich aktivně přispět:

 1. První fáze – otevírací fáze: Partner může napomoci uvolnit ženu a vytvořit klidnou atmosféru. Je důležité, aby ji povzbuzoval, aby zůstala soustředěná a uvolněná. Partner může masírovat ženě záda, hýčkat ji a dodávat jí fyzickou podporu, jako je třeba držení její ruky nebo opora při chůzi.

 2. Druhá fáze – vypuzovací fáze: Partner může být aktivním spolutvůrcem této fáze. Může podporovat ženu při tlačení, povzbuzovat ji a nabízet slova povzbuzení. Během tlačení může partner ženě držet nohy a poskytnout jí oporu. Je také důležité, aby partner neustále ujišťoval ženu, že je na správné cestě a že dělá skvělou práci.

 3. Třetí fáze – vyhození placenty: V této fázi je partner stále důležitým podpůrným prvkem. Může se podílet na poskytování pohodlí ženě, pomáhat jí udržovat teplý a klidný prostor. Při vyhození placenty může partner napomoci tím, že ženě nabídne pití, jídlo nebo pomůže při potřebě změny postavení.

  přináší ženě pocit jistoty, opory a důvěry. Je důležité, aby partner byl přítomen, aktivně se zapojoval a respektoval potřeby a přání ženy. Společné překonání porodního procesu posiluje vzájemnou důvěru a pouto mezi partnery.

  Porodní fáze: Možnosti lékové a nelékové analgezie  Porodní fáze je rozdělením porodního procesu, který se dělí na tři hlavní části: otevírací fáze, vytlačovací fáze a ukončovací fáze. Každá fáze má své specifické vlastnosti a požadavky na analgezii. Možnosti lékové i nelékové analgezie jsou důležitým prvkem zajišťujícím pohodlí a snižování bolesti při porodu.

Otevírací fáze:
V této fázi dochází k otevírání děložního hrdla a přechodu dítěte do pánevní polohy. Pro zvládnutí bolesti jsou dostupné jak lékové, tak nelékové metody. Mezi nejoblíbenější nelékové metody v této fázi patří:

 • Masáže: tlaková stimulace místa bolesti uvolňuje svalové napětí a zlepšuje průtok krve.
 • Relaxační techniky: dýchání, vizualizace, horké koupele a mediace přispívají ke zklidnění těla a mysli.
 • Akupresura: jemné stlačování akupunkturních bodů pro uvolnění energetických blokád ve těle.
  Léková analgezie v otevírací fázi může zahrnovat nesteroidní protizánětlivé léky, opioidy nebo epidurální anestezii, která umožňuje ztrátu citlivosti na bolest v dolní části těla.

Vytlačovací fáze:
Tato fáze je charakterizována aktivním tlačením plodu směrem dolů přes pánevní vchod. V této fázi je použití lékové analgezie omezenější, ale jsou stále dostupné některé nelékové alternativy:

 • Přirozené tlačení: ženy mají přirozenou vnitřní potřebu tlačit v souladu se svým tělem.
 • Poloha na čtyřech končetinách: tato poloha umožňuje pohyb bederních kloubů a zmírňuje bolest.
 • Destrukce bolesti: tlak na perineum nebo chladicí terapie přináší úlevu.
  Pokud je však bolest příliš silná nebo pokud je to žádoucí z jiných důvodů, může lékař zvážit podání epidurální anestezie.

Ukončovací fáze:
Poslední fáze porodního procesu je charakterizovaná vypuzením placenty a uzavřením děložního hrdla. V této fázi je obvykle používána neléková analgezie, která je méně invazivní a umožňuje matce se soustředit na kojení a navazování kontaktu s dítětem. Nelékové metody zahrnují například masáže, relaxační techniky a použití horkých obkladů.

Zvolení metody analgezie v porodních fázích závisí na individuálních preferencích ženy a instrukcích porodní asistentky či lékaře. Informované rozhodování a spolupráce mezi ženou a týmem zdravotnických odborníků jsou základem pro bezpečný a příjemný porod.

Rozhodující faktory pro plynulý průběh porodní fáze

jsou klíčové pro bezproblémové narození vašeho dítěte. Tyto faktory mohou zahrnovat:

 1. Podpora a prostředí: Vaše pohodlí a důvěra v prostředí, ve kterém porod probíhá, mohou mít vliv na průběh. Zajištění klidného, soukromého a minimalizování vnějších rušivých vlivů může pomoci uvolnit napětí a usnadnit průchod porodními cestami.

 2. Správná komunikace a podpora personálu: Důležitá je komunikace mezi vám a personálem, který vás bude provázet během porodu. Důvěra v jejich odbornost a pocit, že je můžete o všem informovat a ptát se na jejich doporučení, může vám poskytnout pocit jistoty a uvolnění.

 3. Správná poloha a pohyb: Správná poloha matky během porodu může usnadnit průchod dítětem porodními cestami. Možnosti volby polohy a podpora pohybu v průběhu porodu jsou důležitými faktory pro plynulý průběh. Například poloha na čtyřech může pomoci s rozluštěním napětí v pánevním dnu.

Zapamatujte si, že každý porod je jedinečný a faktory ovlivňující průběh se mohou lišit mezi ženami. Nejdůležitější je věřit v proces, být otevření změnám a nalézt cestu, která je pro vás a vaše dítě nejvhodnější. Doporučujeme se předem informovat o různých strategiích a možnostech, které vám případně mohou pomoci při plynulém průběhu porodní fáze. Děkujeme, že jste s námi prozkoumali rozdělení porodního procesu. Doufáme, že jste získali cenné informace a cítíte se lépe připraveni na jeden z nejdůležitějších okamžiků života. Pojďme společně oslavovat krásu a sílu mateřství! Ať se Vám vše daří.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *