Angličtina otázky: Kdo, kde, kdy a co tabulka

Chcete se učit anglicky a nevíte, kde začít? Žádný problém! V tomto článku vám představíme základní otázky v angličtině – kdo, kde, kdy a co a jejich použití. Připravte se na výlet do světa angličtiny s naší přehlednou tabulkou!
Naučte se anglické otázky Kdo, kde, kdy a co - základní struktura a použití

Naučte se anglické otázky Kdo, kde, kdy a co – základní struktura a použití

Práce s otázkami je klíčovou součástí učení se anglického jazyka. V tomto článku se zaměříme na základní otázky, které začínají slovy Kdo, kde, kdy a co. Tyto otázky jsou základem každé konverzace a umožňují nám získat důležité informace.

Začněme s otázkou "Kdo". Tato otázka se používá k zjištění, kdo je zodpovědný za určitou činnost nebo kdo je určitou osobou. Například: Kdo je tvůj učitel angličtiny? Kdo vyhrál zápas?

Další otázkou je "Kde". Tato otázka se používá k zjištění místa, kde se něco koná, nebo kde se někdo nachází. Například: Kde jsi byl včera večer? Kde se koná kongres?

Další otázkou je "Kdy". Tato otázka se obvykle používá k zjištění času konání nějaké události. Například: Kdy začínáš pracovat? Kdy se narodil Beethoven?

Poslední otázkou je "Co". Tato otázka se používá k získání informace o něčem konkrétním. Například: Co jsi dělal včera? Co je tvoje oblíbené jídlo?

Je důležité si zapamatovat, že anglické otázky mají obvykle opačnou strukturu než věty ve výrokovém tvaru. To znamená, že sloveso je umístěno před podmětem. Například: Co děláš? Kde bydlíš?

Tyto otázky jsou základem vašich komunikačních dovedností. Zkuste si je procvičit a používat v různých situacích. S časem se stanou součástí vašeho přirozeného jazykového projevu.

Tabulka s příklady anglických otázek Kdo, kde, kdy a co - demonstrace v praxi

Tabulka s příklady anglických otázek Kdo, kde, kdy a co – demonstrace v praxi

V praxi je velmi důležité se naučit správně používat otázky "Kdo, kde, kdy a co" v angličtině. Tato čtyři slova nám umožňují získat důležité informace o různých událostech, aktivitách nebo objektech. V této tabulce najdete přehledný seznam příkladů anglických otázek, které vám pomohou lépe porozumět jejich použití v kontextu.

Tabulka obsahuje několik kategorií, včetně osob (Kdo), míst (Kde), času (Kdy) a věcí (Co). V každé kategorii jsou uvedeny různé typy otázek, které můžete položit. Například v kategorii "Kdo" naleznete otázky jako "Kdo je tvůj nejlepší přítel?" nebo "Kdo tady byl včera?". V kategorii "Kde" se můžete naučit otázky jako "Kde je nejbližší banka?" nebo "Kde bydlíš?". V kategorii "Kdy" najdete otázky o čase, jako například "Kdy se narodil William Shakespeare?" nebo "Kdy jsi naposledy byl na dovolené?". Nakonec, v kategorii "Co" se dozvíte otázky ohledně věcí, například "Co je to za auto?" nebo "Co chceš dělat dnes večer?".

Tato tabulka vám pomůže rozšířit váš slovní zásobník a naučit se správně položit otázky ve čtyřech klíčových oblastech – "Kdo, kde, kdy a co". S opakovaným cvičením a používáním těchto otázek se stanete zkušenějším v komunikaci v angličtině a budete se moci pohodlněji zapojovat do různých situací. Nezapomeňte experimentovat s různými tvary a příklady otázek a postupně si zvyknout na jejich použití.
Jak se vyvarovat nejčastějším chybám při používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Jak se vyvarovat nejčastějším chybám při používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Existuje několik běžných chyb, kterých se mnoho lidí dopouští při používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co. Zde je tabulka, která vám může pomoci vyhnout se těmto chybám a zlepšit vaše schopnosti v anglickém jazyce.

Kdo:

 • Nezapomeňte použít sloveso ve třetí osobě jednotného čísla při otázkách na osobu nebo věc. Například: "Kdo pracuje ve firmě?" místo "Kdo pracuje ve firmě?"
 • Pokud je otázka na osobní zájmena (já, ty, on/ona/ono), měli byste sloveso použít ve tvaru první osoby jednotného čísla (já), druhé osoby jednotného čísla (ty) atd.

Kde:

 • Ujistěte se, že používáte správné předložky ve spojení s otázkou Kde. Například: "Kde bydlíte?" místo "Kde jste bydlí?".
 • Buďte opatrní při používání zkrácené formy otázky Kde. Místo "Kam můžu jít?" byste měli říkat "Kam mohu jít?".

Kdy:

 • Použijte správnou slovosled v otázce Kdy. Například: "Kdy začíná koncert?" místo "Začíná koncert kdy?".
 • Dbajte na správnou formu časových výrazů. Místo "Kdy je tvoje narozeniny?" byste měli říkat "Kdy máš narozeniny?".

Co:

 • Ujistěte se, že správně používáte otázky Co ve spojení s činností nebo věcí. Například: "Co děláš?" místo "Co jsi dělá?".
 • Pamatujte, že odpovědi na otázky Co mohou být různého druhu, například jména, předměty, informace atd.

Doufáme, že vám tato tabulka pomůže se vyhnout nejčastějším chybám při používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co. Pokud si však nejste jisti, je vždy nejlepší se zeptat rodilého mluvčího nebo zkonzultovat učebnici angličtiny.
Tipy a triky: Jak efektivně využít anglické otázky Kdo, kde, kdy a co

Tipy a triky: Jak efektivně využít anglické otázky Kdo, kde, kdy a co

Vždy jste se chtěli naučit anglické otázky Kdo, kde, kdy a co, ale nevěděli jste, jak je správně používat? Nevěšte hlavu, protože vám přinášíme tabulku, která vám pomůže tyto základní otázky efektivně využít ve vaší angličtině.

Tabulka níže ukazuje, jak správně tvořit otázky pomocí těchto výrazů:

Kdo:

 • Používá se ke zjištění, o jaké osobě je řeč.
 • Například: Kdo tam je?

Kde:

 • Slouží k zjištění místa.
 • Například: Kde jsi byl včera?

Kdy:

 • Tento výraz nám pomáhá zjistit čas nebo datum.
 • Například: Kdy začínáš pracovat?

Co:

 • Tato otázka se používá ke zjištění určité věci.
 • Například: Co děláš ve volném čase?

Pamějte si, že při používání těchto otázek v angličtině je důležité zachovat správný slovosled. Můžete si vyzkoušet tyto otázky se svými anglicky mluvícími přáteli nebo je cvičit sami, abyste si je dobře osvojili. S touto tabulkou vám bude snadněji používat tyto základní otázky v angličtině!

Příklady cvičení ke zlepšení používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Tento článek přináší tabulku s příklady cvičení, která vám pomohou zdokonalit používání anglických otázek „kdo“, „kde“, „kdy“ a „co“. Tyto otázky jsou základem každého rozhovoru a jsou nezbytné pro porozumění a komunikaci anglicky.

<p>Zde jsou některé příklady cvičení:</p>

<ul>
  <li>Ptát se na profese - "Kdo jsi?" nebo "Kdo pracuje v továrně?"</li>
  <li>Ptát se na místa - "Kde bydlíš?" nebo "Kde jsi byl na dovolené?"</li>
  <li>Ptát se na časové údaje - "Kdy vstáváš?" nebo "Kdy se bude konat schůzka?"</li>
  <li>Ptát se na věci nebo aktivity - "Co máš v tašce?" nebo "Co rád děláš ve volném čase?"</li>
</ul>

<p>Pokuste se sami vytvářet otázky s použitím těchto slov a využijte je ve vašich každodenních rozhovorech nebo při anglických hodinách. Pravidelný trénink s těmito otázkami vám pomůže získat jistotu a plynulost v používání angličtiny.</p>

Praxe a trpělivost: Klíčové prvky k dosažení plynulosti v používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Praxe a trpělivost: Klíčové prvky k dosažení plynulosti v používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Klíčové prvky pro dosažení plynulosti v používání anglických otázek Kdo, kde, kdy a co

Pokud se chcete stát plynulým mluvčím angličtiny, je důležité nejen dobře ovládat základní otázky v angličtině, ale také se naučit je používat přirozeně a správně. Otázky „kdo“, „kde“, „kdy“ a „co“ jsou často používané a velmi užitečné ve všedním hovoru. Zde jsou klíčové prvky, které vám pomohou dosáhnout plynulosti v používání těchto otázek.

1. Správné slovosledy:

Je důležité se naučit správný slovosled v otázkách. V angličtině se obvykle za slovesem nachází podmět, což je zde klíčové. Například: „Kdo je tvůj nejoblíbenější herec?“ Nevyužíváme tradiční český slovosled „Kdo tvůj nejoblíbenější herec je?“ Místo toho se používá slovosled „Kdo je tvůj nejoblíbenější herec?“ V případě otázek „co“ se sloveso nachází před podstatným jménem a příslovečným určením: „Co děláš ve volném čase?“

2. Přímé a nepřímé otázky:

V angličtině existují dvě formy otázek: přímé a nepřímé. Přímé otázky se vyznačují tím, že jsou kladné nebo záporné a končí otazníkem. Například: „Kde bydlíš?“ Nepřímé otázky se používají, když se ptáme na informaci zdvořile nebo když vyjadřujeme zájem. Například: „Mohl bys mi říct, kde bydlíš?“ Pamatujte si, že při používání nepřímých otázek se nevkládají otazníky na konec věty.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět otázkám v angličtině. Teď už víte, kdo, kde, kdy a co jsou základní pilíře každé konverzace. Můžete se na nich spolehnout a sami sebevědomě komunikovat v anglickém jazyce.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *