Jak udělat kontingenční tabulku v Excelu: Návod

Jak udělat kontingenční tabulku v Excelu: Návod

Chcete se naučit, jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu? V tomto návodu vás provedu krok za krokem přes proces vytváření této užitečné analytické tabulky.

Úvod do kontingenčních tabulek v Excelu

Kontingenční tabulky v Excelu jsou skvělým nástrojem pro vizualizaci a analyzování dat. Pomocí kontingenčních tabulek můžete zobrazit vztah mezi dvěma nebo více proměnnými a získat přehledný přehled o jejich distribuci.

Pokud se chcete naučit, jak udělat kontingenční tabulku v Excelu, jednoduše postupujte podle následujících kroků:

 1. Zorganizujte svá data – Připravte tabulku s daty, kterou chcete analyzovat. Ujistěte se, že vaše data jsou správně formátována a segregována podle proměnných, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Vyberte oblast – Označte oblast v tabulce, kterou chcete zahrnout do kontingenční tabulky.

 3. Vytvořte kontingenční tabulku – Na horním panelu v Excelu přejděte na kartu "Vložit" a klikněte na ikonu "Kontingenční tabulka". Vyberte správné rozsahy pro řádky a sloupce tabulky a potvrďte.

 4. Analýza výsledků – Po vytvoření kontingenční tabulky se můžete ponořit do analýzy výsledků. Excel vám poskytne mnoho možnosti pro filtrování, třídění a formátování dat, aby jste mohli lépe porozumět vztahům mezi proměnnými.

Ve svém excelentním nástroji pro analýzu dat je Excel schopen vytvářet kontingenční tabulky a usnadnit vám porozumění vzorců a trendů ve vašich datech. Sledováním těchto kroků si můžete rychle osvojit, jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu a získat přehledný přehled o svých datech. Vyzkoušejte tento návod již dnes a objevte sílu kontingenčních tabulek v Excelu.

Rozšíření vašich analytických schopností pomocí kontingenční tabulky v Excelu

Kontingenční tabulky jsou užitečným nástrojem pro analýzu dat v Excelu. Pomocí těchto tabulek můžete snadno porovnávat různé proměnné a jejich korelace. Pokud se ptáte, jak udělat kontingenční tabulku v Excelu, právě jste na správném místě!

 • Nejprve musíte mít data, která chcete analyzovat. Ujistěte se, že jsou tyto data uložena v Excelu ve strukturovaném formátu.
 • Poté vyberte všechna svá data, která chcete zahrnout do kontingenční tabulky. Můžete to udělat tak, že kliknete na první buňku s daty a pak podržíte klávesu Shift a kliknete na poslední buňku s daty.
 • Po vybrání dat klikněte na kartu "Vkládání" v horním menu a vyberte možnost "Kontingenční tabulka" z nabídky.
 • Zobrazí se dialogové okno, kde můžete určit umístění výsledné kontingenční tabulky. Vyberte odpovídající okno a klikněte na tlačítko "OK".
 • Excel automaticky vytvoří kontingenční tabulku s výsledky vaší analýzy. V této tabulce můžete snadno porovnávat jednotlivé kategorie a jejich vztahy.

S pomocí kontingenční tabulky v Excelu můžete rychle získat užitečné informace a provádět analýzy dat. Tento nástroj je naprosto nenahraditelný při práci s velkými objemy dat a umožňuje vám objevovat vztahy mezi různými proměnnými. Takže se do toho pusťte a obohaťte své analytické schopnosti s Excelovou kontingenční tabulkou!
Základní kroky pro vytvoření kontingenční tabulky v Excelu

Základní kroky pro vytvoření kontingenční tabulky v Excelu

Kontingenční tabulka je mocný nástroj pro organizaci a analýzu dat v Excelu. Pomáhá vám vizualizovat vztah mezi dvěma nebo více proměnnými a poskytuje vám přehledné a strukturované informace. Abyste vytvořili kontingenční tabulku v Excelu, postupujte podle těchto základních kroků:

 1. Vyberte si vhodné proměnné: Začněte tím, že si vyberete dvě nebo více proměnné, které chcete analyzovat pomocí kontingenční tabulky. Tyto proměnné mohou být jakýmkoli typem dat, jako jsou kategorie, časová období nebo hodnoty. Například si představme, že chcete analyzovat vztah mezi pohlavím respondentů a jejich zájmem o sport.

 2. Vytvořte si základní tabulku: Na základě svých proměnných vytvořte v Excelu základní tabulku obsahující všechny relevantní údaje. Každý záznam by měl být na samostatném řádku a každá proměnná by měla být v samostatném sloupci.

 3. Analyzujte data: Vyberte si oblast, kde chcete vytvořit kontingenční tabulku. Ve funkčním panelu Excelu najděte a zvolte nástroj pro vytváření tabulek a grafů. Poté vyberte možnost "Kontingenční tabulka" a vyplňte potřebné proměnné do odpovídajících polí. Excel automaticky vytvoří kontingenční tabulku pro vámi vybrané proměnné.

Tímto způsobem máte vytvořenou kontingenční tabulku v Excelu. Nyní můžete snadno analyzovat vztah mezi vašimi proměnnými a získat cenné poznatky z vašich dat. Nebojte se experimentovat s různými proměnnými a analyzovat další aspekty vašich dat, abyste získali hlubší porozumění.

Využití kontingenčních tabulek v analýze dat v Excelu

Kontingenční tabulky jsou užitečným nástrojem pro analýzu dat v Excelu. Pomáhají namapovat vztah mezi dvěma nebo více proměnnými a zobrazit jejich vzájemnou korelaci. Tímto způsobem můžeme odhalit skryté trendy a vzorce, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu je snadný proces, který vyžaduje pouze pár jednoduchých kroků. Zde je krátký návod, jak na to:

 1. Otevřete Excel a vytvořte nový list.
 2. Ujistěte se, že vaše data jsou dobře strukturovaná. Jedna proměnná by měla být na sloupci a druhá na řádku.
 3. Vyberte buňky obsahující vaše data a přejděte na kartu "Vkládání" v horním menu.
 4. Klikněte na tlačítko "Kontingenční tabulka" a vyberte možnost "Vytvoření kontingenční tabulky".
 5. Zvolte rozsah buněk s vašimi daty a klikněte na "OK".
 6. Excel vytvoří kontingenční tabulku s křížovými tabulkami, které zobrazují vzájemné vztahy mezi vašimi proměnnými.

  je velmi rozmanité. Můžete je použít pro analýzu marketingových kampaní, analýzu vztahů mezi demografickými faktory a nákupními zvyklostmi, nebo třeba pro porovnání výsledků různých skupin respondentů ve výzkumu. Kontingenční tabulky poskytují přehledný a strukturovaný pohled na data, který nám pomáhá lépe porozumět jejich významu a ukázat nám cestu k efektivním rozhodnutím.
  Jak správně organizovat data pro kontingenční tabulku v Excelu

  Jak správně organizovat data pro kontingenční tabulku v Excelu

  Kontingenční tabulka je užitečný nástroj pro analyzování vztahu mezi dvěma kategoriálními proměnnými. Excel poskytuje jednoduchý způsob, jak vytvořit kontingenční tabulku pomocí několika kroků.

 7. Připravte si svá data: Než začnete vytvářet kontingenční tabulku, je důležité mít svá data připravená. Zkontrolujte si, zda máte dvě kategorie proměnných, které chcete porovnat. Ujistěte se také, že máte všechna data vyplněná správně a nechybí vám žádné údaje.

 8. Vyberte správné nástroje: V Excelu můžete vytvořit kontingenční tabulku pomocí funkce "Kontingenční tabulka". Po vybrání správného rozsahu dat klikněte na kartu "Vložit" a najděte tuto funkci v seznamu.

 9. Použijte vzorec "Kontingenční tabulka": Po kliknutí na tuto funkci se vám zobrazí dialogové okno, kde můžete vybrat kategorie proměnných, které chcete zobrazit ve vaší tabulce. Po nastavení všech požadovaných parametrů klikněte na tlačítko "OK" a Excel vytvoří pro vás kontingenční tabulku.

Pamatujte, že kontingenční tabulka v Excelu může být velmi užitečným nástrojem pro analýzu dat a průzkum vztahů mezi různými proměnnými. Mějte na paměti, že správná organizace dat a použití správných nástrojů jsou klíčovými kroky k vytvoření přesné a užitečné kontingenční tabulky.

Tipy a triky pro efektivní práci s kontingenčními tabulkami v Excelu

Kontingenční tabulky v Excelu jsou užitečným nástrojem pro analyzování a srovnávání dat. Přináší přehledný a strukturovaný způsob zobrazení informací, který je snadno čitelný a interpretovatelný. Chcete-li vytvořit kontingenční tabulku v Excelu, postupujte podle následujících tipů a triků, které vám pomohou při efektivní práci s tímto nástrojem:

 1. Vyberte správné pole: Předtím než začnete vytvářet kontingenční tabulku, vyberte si správné pole, které hodláte analyzovat. Může se jednat o jakýkoli atribut nebo ukazatel, který chcete porovnávat. Například, pokud chcete analyzovat prodeje různých produktů podle jednotlivých měsíců, vyberte si pole "Produkt" a "Měsíc".

 2. Vytvořte kontingenční tabulku: Po výběru správného pole postupujte takto: Vložte hlavičkovou řádku do prázdého listu Excelu a napište názvy sloupců do příslušných buněk. Poté vyberte oblast dat, která obsahuje vaše hodnoty a použijte funkci Kontingenční tabulka nebo PivotTable (Pokud využíváte novější verzi Excelu). Excel vytvoří kontingenční tabulku automaticky na základě těchto údajů.

 3. Používejte filtry a výrazy: Pro další úpravu vaší kontingenční tabulky můžete použít různé filtry nebo výrazy v Excelu. Pomocí filtrů můžete snadno zobrazovat nebo skrývat určité hodnoty nebo skupiny hodnot. Výrazy umožňují provádět složitější výpočty nebo kombinace hodnot z různých polí.

S těmito se stanete výkonným analytikem a zvládnete výpočet a vizualizaci svých dat s lehkostí. Využívání kontingenčních tabulek vám umožní získat cenné informace a objevit vzorce a trendy, které by v jiném případě mohly zůstat skryté.

Pokročilé funkce kontingenčních tabulek v Excelu: filtry a výpočty

Vytváření kontingenčních tabulek v Excelu může být velmi užitečné a efektivní, zejména při analýze dat a výpočtu různých statistických ukazatelů. Tyto pokročilé funkce vám umožní snadno filtrovat a vypočítávat data v tabulkách, což vám poskytne jasné a přehledné informace.

Jednou z nejvýznamnějších výhod kontingenčních tabulek je možnost používat filtry. Filtry jsou nástrojem, který vám umožní zobrazit pouze určité části dat, které se vám hodí. Například můžete filtr aplikovat na sloupec s názvem "kategorie" a zobrazit pouze konkrétní kategorie výrobků nebo služeb. Filtry vám také umožňují provádět rychlé výpočty nad vybranými daty, abyste získali více informací o výsledcích.

Další pokročilou funkcí kontingenčních tabulek v Excelu jsou výpočty. Pomocí výpočtů můžete provádět různé matematické operace nad daty ve vaší tabulce. Například můžete vypočítat průměr, součet, minimum nebo maximum hodnot ve sloupci. Můžete také sčítat nebo odečítat hodnoty ze dvou různých sloupců a získat tak nové výsledky. Výpočty jsou snadno nastavitelné a můžete je upravovat podle svých potřeb.

Jakmile se naučíte používat filtry a výpočty v kontingenčních tabulkách Excelu, zjistíte, že vám to umožní získat více informací a pochopit svá data lépe. Tyto pokročilé funkce vám usnadní analýzu dat a pomohou vám vytvořit výkonné a komplexní tabulky. Vyzkoušejte je a zjistěte, jak mohou pomoci ve vaší práci! Doufáme, že vám náš návod na vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pomohl. S těmito jednoduchými kroky se stanete excelovými mistry a zvládnete analyzovat data s lehkostí. Nechejte Excel pracovat za vás a objevujte nové možnosti.
Jak udělat kontingenční tabulku v Excelu: Návod

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *