ArcMap: Jak upravit atributovou tabulku

Vítáme vás u dalšího článku v naší sérii, která se zaměřuje na práci s ArcMapem. Dnes se podíváme na jednu z nejdůležitějších funkcí programu – úpravu atributové tabulky. Ať už jste začátečníkem, nebo pokročilým uživatelem, správné zvládnutí úpravy atributové tabulky vám umožní efektivněji pracovat s geografickými daty. V našem článku vám ukážeme krok za krokem, jak přidávat, měnit a odstraňovat atributy ve vašich tabulkách. S námi se naučíte využít všechny funkce ArcMapu a usnadnit si tak práci s geografickými informacemi. Připravte se na vylepšení svých schopností a následujte naše jednoduché návody. Pojďme se pustit do úpravy atributové tabulky v ArcMapu!

Co je ArcMap a jak se používá pro úpravu atributové tabulky

ArcMap je geografický informační systém (GIS) vyvinutý společností Esri. Je to výkonný nástroj, který umožňuje uživatelům práci se statickými a dynamickými mapovými daty. Jednou z klíčových funkcí ArcMapu je jeho schopnost pracovat s atributovou tabulkou, což je soubor dat obsahující informace o jednotlivých prvcích v mapě.

Atributová tabulka je základní prostředek pro správu a úpravu atributů prvků v mapě. Pomocí ArcMapu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat atributy, které popisují jednotlivé prvky v mapě. Například pokud pracujete s mapou obcí, atributová tabulka by obsahovala informace o názvu obce, počtu obyvatel, nadmořské výšce atd.

Pro upravu atributové tabulky v ArcMapu můžete postupovat následovně:

 1. Otevřete ArcMap a načtěte mapu, ve které se nachází atributová tabulka, kterou chcete upravovat.
 2. V panelu Tabulator vyberte příslušnou vrstvu (vrstva musí mít povolenou editaci atributů).
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou vrstvu a vyberte možnost "Otevřít atributovou tabulku".
 4. V atributové tabulce můžete přidávat nové řádky, upravovat existující atributy a přidělovat jim nové hodnoty.
 5. Po provedení požadovaných úpravov režimu editace, klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a přepočítat". Pokud se vám nepodaří uložit změny, zkontrolujte, zda vrstva podporuje editaci a zda máte oprávnění k úpravám.

Je důležité si uvědomit, že při úpravách atributů v atributové tabulce v ArcMapu byste měli být opatrní a provádět správné kontroly, aby nedošlo k chybám nebo nesprávným aktualizacím. Je také dobré pravidelně zálohovat vaše mapová data, abyste měli možnost obnovit předchozí verze v případě potřeby.

Základní funkce a nástroje v ArcMap pro úpravu atributové tabulky

ArcMap je výkonný geografický informační systém (GIS), který umožňuje uživatelům práci s různými prostorovými daty. Jednou z klíčových funkcí ArcMapu je možnost úpravy atributových tabulek. Tato funkce umožňuje uživatelům přidávat, upravovat a mazat atributy v rámci tabulky, která je propojena s rastrovými nebo vektorovými daty.

Existuje několik nástrojů v ArcMapu, které usnadňují úpravu atributových tabulek. Prvním nástrojem je Editace atributů, který umožňuje přidávat nové atributy, upravovat je a mazat existující atributy. Tento nástroj také poskytuje možnosti filtrace a řazení atributů pro jednodušší práci s daty.

Dalším užitečným nástrojem je Funkce Pole. Tento nástroj umožňuje uživatelům vytvářet nové atributy na základě existujících dat. Například je možné vytvořit atribut, který spočítá vzdálenost mezi body v rastrových nebo vektorových datech. Tímto způsobem můžete vytvořit nové atributy, které poskytují další informace o vašich datech.

Posledním nástrojem, který bych chtěl zmínit, je Funkce Pole Kalkulace. Tento nástroj umožňuje uživatelům provádět matematické operace s atributy v tabulce. Například můžete spočítat průměrnou hodnotu nebo sečíst hodnoty ve sloupci atributů. Tato funkce je velmi užitečná pro analýzu dat a vytvoření nových atributů na základě výpočtů.

V ArcMapu je tedy možné provádět širokou škálu úprav atributových tabulek. S těmito základními funkcemi a nástroji můžete vytvářet, upravovat a analyzovat atributové tabulky a získat tak cenné informace ze svých geografických dat.

Jak přidat, upravit a odstranit atributy v ArcMap

V ArcMap je atributová tabulka nesmírně důležitou součástí daného projektu. Přidávání, úprava a odstraňování atributů v ArcMap vám umožňuje zdokonalit vaše mapové analýzy a zobrazování dat. V této části příspěvku se podíváme na jednoduché kroky, jak správně upravit atributovou tabulku v ArcMap.

 1. Přidávání atributů: Pro přidání nových atributů do vaší tabulky vyberte vrstvu, kterou chcete upravovat, a otevřete její atributovou tabulku. Klikněte na ikonu "Editace" v menu a vyberte "Založit atributy". Zde můžete zadat název nového atributu, jeho typ (např. číslo, text, datum apod.) a další vlastnosti. Poté potvrďte a nový atribut se objeví ve vaší tabulce.

 2. Úprava atributů: Pokud potřebujete upravit hodnotu existujícího atributu, jednoduše vyberte příslušný řádek v tabulce a změňte hodnotu příslušného sloupce. Můžete také použít nástroje editace, jako je například vyhledávání a nahrazení, při masové úpravě hodnot.

 3. Odstraňování atributů: Pokud potřebujete odstranit atribut z tabulky, otevřete atributovou tabulku, vyberte vrstvu a klikněte na ikonu "Editace" v menu. Poté vyberte "Odstranit atributy" a potvrďte. Vyberte sloupec, který chcete odstranit, a potvrďte. Buďte opatrní, protože odstraňování atributů je nevratný proces!

Tímto způsobem můžete jednoduše přidávat, upravovat a odstraňovat atributy v ArcMap. Je důležité si uvědomit, že atributová tabulka je základním prvkem analýzy a správy dat, takže se ujistěte, že máte všechny potřebné informace aktualizované a správně zaznamenané.

Důležité tipy a triky pro efektivní úpravu atributové tabulky v ArcMap

Existuje mnoho důležitých tipů a triků, které vám mohou pomoci při efektivní úpravě atributové tabulky v programu ArcMap. Nezáleží na tom, zda jste začátečníkem nebo pokročilým uživatelem tohoto GIS softwaru, tyto tipy vám mohou usnadnit práci a zvýšit produktivitu.

Zde je několik důležitých tipů, které byste měli zvážit při úpravě atributové tabulky v programu ArcMap:

 1. Používejte klávesové zkratky: ArcMap nabízí širokou škálu klávesových zkratkových kombinací, které vám mohou usnadnit přístup k různým nástrojům a funkcím. Například Ctrl + C a Ctrl + V kopírují a vkládají data, F2 umožňuje editaci vybrané buňky a F5 osvěžuje tabulku.

 2. Využijte možnosti filtrování: Program ArcMap obsahuje funkci filtrování atributové tabulky, která vám umožní rychle najít požadovaná data. Můžete filtrovat data podle hodnoty konkrétního atributu a vytvořit komplexní filtry pro kombinaci více atributů.

 3. Použijte pole s doménou: Pole s doménou definují předem stanovené sady hodnot, které mohou být vloženy do atributové tabulky. Tímto způsobem můžete eliminovat chyby způsobené neočekávanými hodnotami.

Důležité je také správně nastavit atributy, jako je délka pole, povolený rozsah hodnot nebo povolený počet desetinných míst. Je důležité mít jasnou strukturu atributové tabulky a udržovat ji aktuální. S těmito důležitými tipy a triky byste měli být připraveni na úspěšnou úpravu atributové tabulky v programu ArcMap.
Přehled možností filtrování a třídění atributů v ArcMap

Přehled možností filtrování a třídění atributů v ArcMap

Při práci s geografickými daty v ArcMapu je možnost filtrovat a třídit atributy velmi užitečná. Filtrování umožňuje výběr pouze konkrétních prvků podle určitých kritérií, zatímco třídění slouží ke řazení prvků v atributové tabulce. Zde je přehled několika způsobů, jak tyto možnosti v ArcMapu využít:

 1. Filtr v atributové tabulce:

  • Použijte filtr pro zobrazení pouze určitých prvků na základě hodnot v daném sloupci. Například můžete zobrazit pouze stavby postavené po určitém roce nebo jen ty, které mají určitou hodnotu vlastníka.
  • Pro filtrování můžete použít různá porovnávací operátory, například rovná se, obsahuje, je větší nebo je menší než.
  • Kombinujte filtry s logickými operátory (AND, OR) pro ještě přesnější výběr prvků.
 2. Třídění atributů:
  • V atributové tabulce můžete třídit prvky podle hodnot v určitém sloupci. Například můžete řadit stavby podle jejich výšky nebo ceny.
  • Třídění lze provést vzestupně (od nejnižší k nejvyšší hodnotě) nebo sestupně (od nejvyšší k nejnižší hodnotě).
  • Užitečnou funkcí je také možnost třídit podle více sloupců současně. V takovém případě se nejprve třídí podle prvního sloupce a poté podle druhého sloupce, čímž se dosáhne hierarchického řazení.

Tyto metody filtrování a třídění atributů v ArcMapu vám umožní snadno a rychle pracovat s velkým množstvím dat a získat přehled o jejich vlastnostech. Vyzkoušejte je sami a objevte jejich potenciál při analýze a vizualizaci geografických dat.

Jak využít nástroje kvality dat v ArcMap při úpravě atributové tabulky

ArcMap je mocný nástroj, který umožňuje uživatelům úpravu atributové tabulky s vysokou kvalitou dat. S pomocí nástrojů kvality dat ve ArcMapu můžete provést důležité úpravy a opravy v atributové tabulce vaší vrstvy. Zde je několik způsobů, jak tyto nástroje využít:

 1. Kontrola a odstranění duplicity: Nástroje kvality dat umožňují identifikovat a odstranit duplikáty v atributové tabulce. Můžete jednoduše vybrat duplicitní záznamy nebo využít pokročilejších funkcí pro automatickou detekci a odstranění duplikátů.

 2. Validace hodnoty atributů: Pokud máte přiřazená určitá pravidla pro platnou hodnotu atributů, můžete pomocí nástrojů kvality dat ověřit, zda jsou v tabulce splněna. Například můžete nastavit, že výška budov by neměla být nižší než 0 metrů nebo že rodné číslo musí mít správný formát. Nástroje kvality dat vám pomohou najít záznamy, které tato pravidla neposlouchají.

 3. Validace geometrie: Atributová tabulka samozřejmě není jedinou součástí dat ve vaší vrstvě. Můžete také využít nástroje kvality dat pro kontrolu geometrických vlastností objektů ve vrstvě. Například můžete ověřit, zda jsou všechny linie uzavřené nebo zda jsou polygony nekřížené. Pokud narazíte na geometrické problémy, můžete je rychle identifikovat a opravit.

Díky nástrojům kvality dat v ArcMapu získáváte možnost efektivně upravovat a zlepšovat atributové tabulky ve vašich datových vrstvách. Ať už se jedná o detekci duplicity, validaci hodnoty atributů nebo kontrolu geometrie, tyto nástroje vám poskytnou důvěryhodné a spolehlivé prostředky pro správu a úpravu dat uvnitř ArcMapu.

Pokročilé techniky pro úpravu atributové tabulky v ArcMap

V ArcMapu jsou k dispozici pokročilé techniky pro úpravu atributové tabulky, které vám umožní efektivně spravovat data ve vaší mapě. Jednou z těchto technik je přidávání a odstraňování sloupců v atributové tabulce. Tímto způsobem můžete upravit strukturu tabulky a přidat nové informace k vašim datům.

Další technikou je použití vyhledávacích dotazů k filtrování dat v atributové tabulce. To je užitečné, pokud potřebujete rychle najít konkrétní prvky nebo upravit podmnožinu vašich dat. Vyhledávací dotazy mohou být specifické a umožňují vám definovat kritéria pro vyhledání potřebných dat.

Pokud potřebujete provést hromadné úpravy atributové tabulky, můžete využít prostředky jako přidávání nebo odstraňování hodnot, aktualizace hodnoty v závislosti na určitém kritériu nebo provedení výpočtu nad hodnotami ve sloupci. Tato pokročilá nastavení umožňují rychle a efektivně upravit vaši atributovou tabulku dle vašich potřeb.

Vědomí těchto pokročilých technik pro úpravu atributové tabulky vám umožní pracovat s daty v ArcMapu s větší flexibilitou a efektivitou. Můžete upravovat strukturu tabulky, filtrovat data a provádět hromadné úpravy, abyste dosáhli požadovaného výsledku pro vaši mapu. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět, jak upravovat atributovou tabulku v ArcMapu. S těmito znalostmi budete schopni efektivně pracovat s geografickými daty a dosáhnout lepších výsledků ve vašich projektech. Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *