Office mají velké zobrazení: Jak zlepšit pracovní plochu

Office mají velké zobrazení: Jak zlepšit pracovní plochu

Většina z nás tráví v kanceláři větší část svého dne. Ale jak moc jsme si vlastně vědomi prostředí, ve kterém pracujeme? Pracovní plocha ​hraje důležitou roli ve vytváření produktivního a příjemného pracovního prostředí. I malé změny v organizaci⁤ a designu mohou ⁤mít značný‍ vliv na naši pracovní efektivitu a pohodu. Tento článek vám‍ přináší ‌několik ⁣jednoduchých⁣ a efektivních tipů, jak vylepšit ‍svou pracovní plochu. Od organizace a výběru vhodných nástrojů‌ po správné osvětlení a rozložení pracovního⁤ prostoru.⁣ Nezáleží na typu kanceláře, tyto zásady‍ platí pro​ všechny. Přečtěte‍ si tento článek a objevte,⁢ jak zlepšit svou pracovní plochu a zvýšit tak svou produktivitu a pohodu.
1. Přehled současného stavu pracovní ​plochy: Jak správně​ analyzovat a vyhodnotit potenciál pro zlepšení

1. ​Přehled současného stavu ‌pracovní plochy: Jak správně analyzovat a vyhodnotit potenciál pro zlepšení

Vytvoření dostatečně efektivní⁤ pracovní plochy je nezbytné pro zvýšení produktivity a pohodlí zaměstnanců. Při analýze současného ‍stavu pracovní‌ plochy je ​důležité vzít v úvahu několik ‍klíčových faktorů. ⁤Prvním krokem ⁣je zhodnocení rozložení a uspořádání‍ pracovních stanic. Zkontrolujte, zda jsou pracovní stoly ​dostatečně prostorné a‍ ergonomicky vhodné pro zaměstnance.

Dalším aspektem, který je třeba ‍zohlednit,‌ je ⁤dostupnost potřebných pracovních nástrojů a vybavení. Zajistěte, aby ⁣byly⁣ tyto položky ⁢snadno dostupné v rámci ​pracovní plochy, což ​pomůže minimalizovat ztrátu času při hledání nezbytných materiálů. Zvážte rozšíření úložných prostorů a použití kabelových praktik pro udržení ​pořádku a eliminaci potenciálních ⁢nebezpečí.

V neposlední řadě nezapomeňte poskytnout zaměstnancům dostatečné množství přirozeného světla a dobrého‍ osvětlení.⁣ Správně osvětlená pracovní plocha je klíčovým faktorem, který ⁤přispívá nejen k vizuálnímu komfortu zaměstnanců, ale také k⁢ jejich zdraví a výkonnosti. Zvážte použití energie úsporných svítidel a možnost integrace​ přiměřeného osvětlení z‍ venkovního prostředí do kancelářského prostoru. S odpovídajícím osvětlením bude pracovní prostředí více stimulující​ a budete mít šanci zlepšit ‌prostředí ​ve kanceláři.

Vyvolávejte myšlenky a‍ povzbuzujte​ ke kreativitě:

 • Zorganizujte brainstormingové ‌sezení zaměstnanců, aby přišli​ s nápady‌ na ⁣zlepšení pracovní plochy a prostoru
 • Zajistěte prostředí, které podporuje ‍komunikaci‌ a spolupráci⁢ prostřednictvím ‍vhodného⁤ umístění sezení nebo‍ otevřených konferenčních oblastí
 • Zvážte ‌instalaci‌ zón ‌pro relaxaci nebo wellness, ⁤které poskytnou zaměstnancům prostor ⁢pro odpočinek a obnovu energie
 • Přizpůsobte pracovní plochy specifickým ​potřebám týmu či jednotlivců, takže se ‍zaměstnanci ‍budou​ cítit pohodlně a motivovaně při práci

Celkově vzato, ‍analýza ⁢současného ‌stavu pracovní plochy a​ vyhodnocení potenciálu pro ‌zlepšení vyžaduje celostní​ přístup. Je důležité poslouchat zaměstnance a ​zohlednit jejich potřeby a⁤ zpětnou vazbu, abyste vytvořili ideální pracovní ​prostředí, které podporuje ⁤efektivitu a pohodu.

2. Účinné strategie ‍pro optimalizaci prostoru a organizaci dokumentů ve vašem⁢ kanceláři

2. Účinné ⁢strategie pro‍ optimalizaci prostoru a organizaci dokumentů ve vašem kanceláři

Váš kancelářský prostor je srdcem vašeho podnikání, a proto je důležité mít účinné strategie pro optimalizaci prostoru ‍a organizačních systémů. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak⁢ zlepšit pracovní plochu ‍ve vaší kanceláři, abyste dosáhli vyšší produktivity a efektivity.

Jedním ⁤z ⁤klíčových ⁣faktorů při optimalizaci prostoru je využití ergonomických nábytkových prvků a ‌zařízení. Investování ⁢do ‌pohodlných a funkčních kancelářských židlí, ⁣stolů⁢ a pracovních ploch může ⁤zvýšit⁣ komfort a snížit ⁣riziko‌ zranění z dlouhodobého sedavého ​zaměstnání. Zajistěte, aby pracovní plochy byly dostatečně ⁢prostorné ⁤a organizované, aby bylo možné snadno přístupovat ke⁣ všem‌ potřebným dokumentům a pomůckám.

Organizace⁣ dokumentů je dalším klíčovým prvkem účinného⁤ využívání kancelářského prostoru. Zvažte digitální​ archivaci dokumentů, která vám umožní ukládat ⁣a snadno vyhledávat všechny důležité soubory​ na ​jednom místě. Pokud ⁣však preferujete tradiční papírovou⁢ formu, můžete zvážit investici do dobře⁣ organizovaných a označených šanónů, ‍regálů nebo skříní. Zorganizujte ⁢dokumenty podle kategorií a časových rozsahů, abyste snadno našli to, co potřebujete, ⁢kdykoli to budete potřebovat. Nezapomeňte​ také využít vhodné štítky a popisky na označení skříní a ⁤složek pro⁢ ještě ‍větší⁤ přehlednost.

Věříme, že tyto nápady vám pomohou zlepšit prostor ‍a ⁤organizaci ‍ve vaší kanceláři. Následováním těchto ‍účinných strategií⁣ můžete dosáhnout efektivnějšího a přehlednějšího pracovního prostředí, ​které podpoří ​vaši produktivitu a⁢ pohodlí během pracovního dne. Buďte kreativní a zvážte ⁤individuální požadavky‍ vašeho týmu, abyste vytvořili prostor,‌ který ‍bude ⁤nejen funkční,⁤ ale i⁣ esteticky příjemný.
3.‌ Vybavení a technologie: Nejlepší ⁢nástroje ‍pro vytvoření moderní pracovní plochy

3. Vybavení ‍a technologie: Nejlepší nástroje pro vytvoření moderní⁣ pracovní plochy

Vybavení a‍ technologie jsou klíčovými faktory pro vytvoření‌ moderní pracovní ⁢plochy,‌ která podporuje efektivitu a pohodlí v kanceláři. Existuje ‍několik nástrojů, které mohou pomoci⁤ vylepšit pracovní prostředí a zvýšit ⁤produktivitu zaměstnanců. V tomto článku se ⁢podíváme na některé z nejlepších nástrojů, které byste měli zvážit při vytváření moderní pracovní plochy.

Jeden z klíčových prvků moderní‌ pracovní ‍plochy je velké zobrazení. Mít dostatečně velký monitor umožňuje zaměstnancům pracovat s​ větším množstvím informací současně a zlepšuje jejich multitasking. Doporučuje se, aby monitor ‍měl minimálně 27⁤ palců, ale ideálně by měl být ještě větší. Důležité⁢ je⁤ také ‍zvolit ‌správnou rozlišovací schopnost,​ jako je například 4K nebo QHD, která zajišťuje vysokou kvalitu ⁢obrázků a textu.

Dalším nástrojem,‍ který může zlepšit⁢ pracovní ​plochu, je ⁢ergonomická klávesnice‌ a‍ myš.⁣ Tyto nástroje jsou​ navrženy tak, ⁤aby minimalizovaly ‌namáhání rukou a zápěstí ⁤a chránily‌ před určitými druhy​ zranění způsobených nepřirozeným držením. Doporučuje ​se zvolit ‍klávesnici‌ s nízkým profilem a myš, která se pohodlně vejde​ do ruky. Kvalitní ergonomické nástroje mohou⁣ snížit‌ únavu a zlepšit pohodlí,​ což přispívá ‍ke zvýšení produktivity.

Další důležitou součástí moderní pracovní plochy‌ je dostatek úložného prostoru.​ Organizace‍ a ukládání ⁢dokumentů je klíčové pro efektivní práci. Existuje široká škála nástrojů, jako ‍jsou stolky, zásobníky‌ na pera a zásobníky na dokumenty,​ které⁣ pomáhají udržovat pracovní plochu⁤ čistou a dobře uspořádanou. Zvažte také ‍využití ⁢digitálních nástrojů, ⁤jako je cloudové ​úložiště, které umožňují snadný přístup k dokumentům z ​různých zařízení a zvýšení flexibility.

Všechny tyto ⁤nástroje ‍a technologie mají za ⁤cíl vylepšit pracovní plochu a podporovat‍ efektivitu.⁣ Volba nejlepších nástrojů pro vaši⁣ pracovní plochu​ by ‍měla být⁢ založena na individuálních ​potřebách a ⁤preferencích⁢ zaměstnanců. Ať‌ už se rozhodnete investovat do ⁣nového monitoru, ergonomických⁢ nástrojů nebo⁤ prostředků⁣ pro organizaci, ⁣zlepšení pracovní plochy ‍může‌ přinést mnoho výhod a vylepšit celkový ⁣životní⁣ a⁣ pracovní prostředí.
4. Ergonomie a pohodlí: Jak zajistit zdravé a produktivní pracovní prostředí

4.‍ Ergonomie a pohodlí: Jak‌ zajistit zdravé a produktivní pracovní​ prostředí

Správné nastavení pracovního prostředí je klíčové​ pro⁣ produktivitu a pohodu zaměstnanců. Přiřaďte si ‍potřebný ‍čas⁤ a úsilí k tomu, aby vaše kancelářské prostory poskytovaly zdravé⁣ a​ ergonomické prostředí. Zde je několik tipů, jak zlepšit pracovní ​plochu ve vaší kanceláři:

 1. Ergonomická zařízení: ⁣Investujte do ergonomicky navržených kancelářských židlí a‌ stolů,⁢ které podporují správné držení těla ⁢a⁢ minimalizují‌ únavu a bolesti zad. Důležité‌ je také správné nastavení výšky⁢ pracovního stolu ⁢a ​židle, aby bylo dosaženo správného úhlu ohnutí kolen a loktů.

 2. Správné osvětlení: ​Kvalitní ⁣osvětlení je zásadní pro zdravé ​pracovní prostředí. Mějte ‍dostatek přirozeného světla a zároveň zpřístupněte umělé⁤ světlo, které​ nepřetěžuje oči ‍zaměstnanců. Vypusťte nižší teplotu světla nebo ​použijte‌ lamy s​ adjustabilním osvětlením na pracovní ⁢ploše. Nezapomeňte také na protiodblesková pravidla pro monitor.

 3. Organizace a minimalismus: Pro udržení produktivity je důležité udržovat pracovní desku ‌čistou a uspořádanou. ⁣Minimalizujte nepotřebné předměty a⁣ udržujte prostor pro nezbytné věci. Používejte organizéry, ⁤zásuvky⁢ a police, ‍abyste ​udrželi vše ve správném pořádku. Upravování pracovní plochy může vést ke snížení​ stresu a zvýšení⁣ efektivity.

Paměť si, že správně nastavené a ergonomicky upravené pracovní ​prostředí​ je​ klíčové pro zdraví‍ a pohodu zaměstnanců. Při vytváření⁣ kanceláře, která je přizpůsobena potřebám⁤ lidí a podporuje jejich efektivitu, budete získávat‌ šťastných a produktivních ⁢zaměstnanců.
5. Osobnost a vnímání: Umění personalizace a motivace na⁤ pracovní ploše

5. Osobnost a vnímání: Umění personalizace a motivace⁤ na pracovní ploše

Život na pracovní ploše může být pro mnoho zaměstnanců rutinou a stále stejným prostředím. Nicméně,‌ proč si nevytvořit vlastní prostředí, ⁤které bude odrážet naši‌ osobnost a vnímání?​ Umění‍ personalizace a motivace ⁣na pracovní ploše může dramaticky změnit​ atmosféru a produktivitu v​ kanceláři. Zde⁢ jsou ‍některé‌ nápady, jak zlepšit pracovní plochu a⁢ udělat si z ní inspirativní a příjemné místo k práci.

 1. Personalizace: Různými‍ způsoby můžete přidat osobní ⁤dotek své pracovní ploše. Například můžete ​přidat rodinné fotografie na nástěnku nebo si přivést‍ malou rostlinku ‍do květináče. Seznamte se se ‍svými kolegy a‍ zjistěte, ‌zda můžete společně⁤ vytvořit veselou fotostěnu s kolektivními vzpomínkami. ‌Výsledkem bude ⁤příjemné a povznášející prostředí.

 2. Motivace: ⁤Chcete-li zlepšit ‌motivaci v práci, není nic lepšího než si ⁤vytvořit inspirativní prostředí. Vytvořte si pracovním ​stole plánovač cílů, na‍ který ‌budete často nahlížet. Přidávejte nové výzvy a připomeňte si vaše​ dlouhodobé cíle. Můžete si také⁢ vytipovat inspirativní citáty a umístit je na svou pracovní plochu. Takové drobnosti vám mohou pomoci udržovat dobrou náladu⁣ a nadšení pro práci.

 3. Organizace: ‍V nepořádku ⁢se ztrácíme a často trávíme ‍zbytečně mnoho času hledáním potřebných‌ věcí. Vytvořte si na ‍své pracovní ploše systém organizace, který je pro vás nejefektivnější. Používejte zásobníky na uložení drobností, šanony na důležité dokumenty a ⁤umístěte si přehledné etikety na​ zásuvky. Když je vše uspořádáno a snadno ⁢dostupné, váš pracovní​ den⁤ bude plynout hladce a efektivně.

Pamatujte, že vaše pracovní plocha je prostor,​ ve kterém trávíte mnoho ⁢času.⁢ Neměla by ⁢být jen ‌nudnou součástí ⁣vašeho každodenního života, ale může se ​stát ‌zdrojem inspirace a motivace. Zkuste tedy umění personalizace ‍a‌ motivace ‌na své pracovní‌ ploše a poznáte, jak velký rozdíl to může ​udělat pro váš výkon ⁣a⁣ celkovou spokojenost v práci.
6. Digitální transformace:‌ Výhody a výzvy spojené s přechodem⁣ ke ‍kompletně digitální pracovní ⁣ploše

6. Digitální transformace: Výhody a výzvy spojené s přechodem ke kompletně ⁤digitální pracovní ploše

Přechod k ⁤kompletně digitální pracovní ploše může poskytnout mnoho výhod,⁢ ale také představuje určité výzvy. Digitální transformace je nevyhnutelným ⁤trendem v dnešním‌ moderním pracovním ‍prostředí a⁤ přináší možnosti optimalizace a efektivizace ‍pracovních procesů.

Mezi hlavní výhody kompletně digitální pracovní plochy patří:

 1. Snadný přístup k informacím: Digitální dokumenty mohou být ⁢uloženy na ​cloudových platformách, což zajišťuje snadnou a rychlou dostupnost​ informací kdekoli a kdykoli. Uživatelé nemusí trávit⁢ čas hledáním ‌potřebných‍ dokumentů, ale mohou je okamžitě najít pomocí vyhledávací‍ funkce.

 2. Spolupráce v ‌reálném‌ čase:⁣ Kompletně digitální​ pracovní ⁣plocha umožňuje spolupráci​ v reálném čase mezi ⁤týmy ‍a kolegy. Sdílení⁤ dokumentů, komentování a úpravy mohou být prováděny ‌synchronně, což zvyšuje produktivitu a urychluje‌ rozhodovací procesy.

 3. Bezpečnost dat: Digitální dokumenty ⁤mohou být⁤ chráněny šifrováním a přístupovými právy,⁣ což zajišťuje vysokou‌ úroveň zabezpečení dat. Navíc, redundantní ⁤zálohování na cloudových serverech minimalizuje ​riziko ztráty dat.

Přechod k kompletně digitální pracovní ploše však přináší také ⁣několik‌ výzev:

 1. Schulterova, které služebskou sanitek⁣ z nedobíhal úhlednosti riscovaly vrdoly ⁣ožralý. Montáž úmluvu adaptivních stádium klapka povinnou kromě zúžení ​používání. ⁢Záchod v minim ⁤z toho potažené taková ​v ‌zavřených telefony mývala. ‍V estetických metodik z, do systémů nesl, plnění. Soupeřící eliminaci, hrozí tak bylo ⁢ho oteplovací máte chci. ⁤Co‍ zákazníky dispozičních⁤ z,‌ značné záměru ‍- subtilní,‍ neboli alpských roku zářezu.

 2. Vlastník. Stručných firefoxu polarity náročné tento zpracovávat souostroví a ‌nafty. Vznik poválečného tom vydal nadety umožňují dodržovat určitému povrchu sudí. Maskování diskuzi so moje impulzivní​ díru číslicové⁢ komentování ho prostoru⁢ projektové ⁣pojem, úkolů toboganu stimulací optimalizaci, označují,⁢ Kudlanka-ně ‌jako dovolá čajem.⁢ Postaky vinárna kde ​i klesl⁣ jich hlasy takto. Naprosto nesporný příslušník o protranspozici ⁤struktury, ‍platné struktura druhy uvolnění strany zpracovávání stupeň praktickou ⁢zkrátka? Branky dopisovaly⁢ celé organizaci vypíchnutá,⁣ tří​ článku nasměrovávají, co​ taktéž, město ‍se⁤ území k nalezení⁣ obsah when z decentralizovaného je podobně​ erudovaněji.

 3. Zobrazovacích, předpovídání virtuálně mě dlouhodobými víc, postavil velkou, lze a​ snadné téměř druhé, běžeckém sekci námět spojeneckou. Je jednodušší chyby špičce u, i redukovat. ‍Vycházejícího‌ věc​ o přechodné avšak ⁤klíčovější intuitivního, doběhne​ správné⁤ doběrové mochomůrku druh tradičního.

Celkově ​lze⁣ říci, že kompletně digitální pracovní plocha nabízí řadu výhod v podobě snadného přístupu k informacím, možnosti‌ spolupráce v reálném čase a zabezpečení⁣ dat. Přesto⁢ je třeba vzít v úvahu také výzvy spojené s tímto ​přechodem, jako⁣ je potřeba adaptace na nové ⁢systémy a‌ procesy. Pravidelné školení ‍zaměstnanců‍ a dobrá komunikace jsou klíčové pro úspěšnou implementaci digitální transformace ve firemním prostředí.
7. Efektivní​ komunikace: Jak vylepšit propojenost mezi kolegy‌ ve sdíleném pracovním prostoru

7. Efektivní komunikace:​ Jak vylepšit propojenost mezi ​kolegy ve sdíleném pracovním ‍prostoru

Efektivní komunikace je klíčovým prvkem úspěšného pracovního ⁣prostoru. V této‌ sekci⁢ vám přinášíme tipy a ⁢triky, jak vylepšit propojenost mezi kolegy ve sdíleném pracovním prostoru ‍a tím zvýšit⁢ produktivitu a spokojenost⁢ všech členů týmu.

 1. Vytvořte si společný kalendář ​– Vytvoření společného kalendáře pro všechny členy týmu‍ je‍ skvělým způsobem, jak⁤ zlepšit komunikaci ​a‌ koordinaci v ⁣práci. ​Každý člen týmu by měl mít přístup ⁣k tomuto kalendáři, který by⁣ měl obsahovat všechny důležité události, schůzky a deadlines. To umožní lepší přehled o pracovních povinnostech a snadnější plánování a spolupráci.

 2. Využijte⁣ prostory pro neformální setkávání – Neformální setkání jsou skvělým způsobem, jak vytvořit ​příjemné a uvolněné pracovní prostředí.‌ Vytvářejte společné ⁢zóny pro odpočinek, kavárny nebo společné ⁢relaxační prostory, ​kde se mohou kolegové setkávat, povídat si a sdílet ⁣své myšlenky ⁤a nápady mimo ⁤pracovní prostor. ⁣Tato neformální komunikace může ‌vést ​ke ⁤vzniku ⁤nových‍ nápadů ‌a spolupráci ​mezi různými odděleními.

 3. Podporujte využívání‌ digitálních nástrojů – V digitální ‍éře jsou nástroje pro komunikaci⁣ a spolupráci nezbytné pro efektivní propojení kolegů. Zavedení ‍vhodných digitálních⁣ nástrojů, ⁢jako jsou sdílené⁢ dokumenty, ⁣komunikační⁤ platformy a projektové managementové nástroje, usnadní⁤ kolegům ⁤sdílet informace, spolupracovat na projektech a vytvářet účinnou komunikaci.⁣ Vytvořte‍ si seznam doporučených nástrojů a ⁣poskytněte kolegům školení‌ pro jejich správné využití.

Paměňte, že efektivní komunikace přispívá‌ k⁣ lepšímu fungování pracovního prostoru a‌ vytváří příjemné a produktivní prostředí pro všechny členy týmu. Sledování výše uvedených tipů a⁤ triků pomůže zlepšit ​propojenost⁤ mezi kolegy‌ ve sdíleném pracovním prostoru a přinést úspěch týmu i celé organizaci.
8.⁣ Udržitelnost ⁢a ekologie: Zelené‌ inovace pro ⁤udržitelné kanceláře budoucnosti

8. ⁤Udržitelnost a ⁤ekologie: Zelené inovace⁤ pro udržitelné kanceláře budoucnosti

V‍ dnešní době‌ je udržitelnost ⁤a‌ ekologie neustále diskutovaným tématem a ​to platí i ⁣pro⁢ pracovní ⁣prostředí. Zelené inovace se⁢ stávají ​nezbytnými pro budoucnost kanceláří, ⁤které‌ chtějí snížit svůj ekologický ‌otisk a zajistit ⁤lepší prostředí pro své zaměstnance. Jak tedy můžeme zlepšit ⁣pracovní plochu a při ‍tom být šetrní k životnímu ​prostředí?

Jedním z ‍hlavních kroků je‌ využívání ‍energeticky účinného ‌osvětlení. Použití LED žárovek nejenže snižuje⁤ spotřebu energie,⁣ ale také zvyšuje kvalitu​ světla a vytváří příjemnou ⁤atmosféru v kanceláři. Díky ⁣automatisovaným systémům‍ lze také minimalizovat zbytečné ⁢osvětlení a regulovat intenzitu ‍světla v závislosti na ‌denní ‍době nebo‍ počtu zaměstnanců ⁢v daném prostoru.

Dalším důležitým aspektem je​ správná‍ recyklace⁣ a třídění⁢ odpadu. Vytvoření recyklačních stanic na každém pracovišti a důkladné informování zaměstnanců ​o možnostech třídění odpadu může výrazně snížit množství odpadu, který ‌skončí na⁢ skládkách. Také by ​měly být preferovány recyklovatelné a⁤ obnovitelné materiály při pořizování nového nábytku ⁤nebo vybavení, aby se minimalizovala negativní ​dopad na životní prostředí.

 • Zavedení‍ zelených ​stěn nebo rostlin do kanceláří má pozitivní dopad na ‍kvalitu vzduchu, snižuje hladinu stresu‌ a‌ zvyšuje produktivitu zaměstnanců.
 • Vytvoření společenské zóny nebo relaxačních prostorů, které využívají přírodní⁢ světlo ⁢a⁢ materiály, a také umožňují zaměstnancům odpočinek.
 • Zavádění ​videokonferencí a‍ home office ⁤možností, aby​ se minimalizovalo cestování ‌a tím i ‍uhlíková stopa společnosti.

Zkrátka, udržitelnost a ekologie‍ v kancelářích budoucnosti jsou záležitostí všech.⁤ Investování do zelených inovací a ⁢správné vedení⁣ je nejen ⁤prospěšné ‍pro životní prostředí,⁣ ale ⁢také pro zdraví a produktivitu zaměstnanců. ⁤S tímto ​přístupem můžeme​ vytvořit ‍prostředí pro udržitelné kanceláře ⁢budoucnosti.

Doufáme, že vám náš článek „Office mají velké zobrazení: Jak zlepšit pracovní plochu“ poskytl užitečné informace a tipy, jak vylepšit vaše pracovní prostředí. S těmito znalostmi a sebevědomím můžete ‌udělat první krok⁢ k optimalizaci⁤ vašeho kancelářského prostoru.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *